Velkommen til Mangfoldsspeilet - et verktøy for benchmarking av mangfold

 

Mangfoldsspeilet er et måle- og prosessverktøy for offentlige og private virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med organisasjonsutvikling i et mangfoldsperspektiv. Mangfoldsspeilet kan skreddersys den enkeltes virksomhets ønsker og behov. Figuren til venstre viser metoden: En intern kartlegging med påfølgende prosessarbeid for å jobbe med utfordringer og videreføring av god praksis.

Bank og forsikring, NAV-tjenestene, helsestasjoner, skoler og barnehager er eksempler på virksomheter som har brukt mangfoldsspeilet som metode for å forbedre tjenestene for sine brukere, og som igjen bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

På toppen av venstre meny kan du se alle detaljer for prosessen i din sektor - offentlige tjenester (NAV, helsestasjoner mm.), skole og barnehage eller private bedrifter.

Mangfoldsspeilet er utviklet og administreres av Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet. Verktøyet anbefales av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og er evaluert av Statskonsult. Websiden er utviklet gjennom et samarbeid med Oslo kommune, som er i gang med å bruke mangfoldsspeilet for å jobbe konstruktivt og systematisk med i brukertilpasning i et mangfoldsperspektiv.